Datawerkplaats

Samen Data Delen

Doelgroep: (Project)teams die werken aan dataprojecten.

NB: Dit instrument is ontwikkeld en getest bij overheidsorganisaties. Echter, de workshop kan ook worden gebruikt en waardevol zijn buiten de context van het openbaar bestuur.

Wat: Een workshop van ca. 3,5 uur, waarin een checklist over het verantwoord delen van data rondom maatschappelijke vraagstukken wordt behandeld.

Doelstelling: Het maken van afspraken over het verantwoord delen van data met interne of externe projectteams.

Resultaten:

  • Een lijst met taken en afspraken over het verantwoord delen en gebruiken van data.

Voorbeeld: gebruik van ‘samen data delen’ binnen een data collaborative: een samenwerking van meerdere organisaties om verzamelde data met elkaar te delen, om zo tot meer inzichten te komen over de betering van de publieke dienstverlening. Samen data delen helpt dit samenwerkingsverband om afspraken te maken op het gebied van wettelijke verplichtingen, governance en het niveau van de data. Respectievelijk wordt hierbij de gekeken naar bestaande wetgeving rondom het delen van data; of de betrokken actoren dezelfde visie hebben op het delen van data; of hiermee voldoende vertrouwen bestaat voor het samenwerkingsverband; en tot slot of de gebruikte definities en de kwaliteit van de data van de verschillende organisaties overeenkomt.

Auteurs: Erna Ruijer en Anita Vermeer

De ‘Checklist Samen Data Delen’ en ‘Tips bij Checklist Samen Data Delen’ zijn ontwikkeld door de Universiteit Utrecht en de Gemeente Gouda. Noch de Universiteit Utrecht, noch de Gemeente Gouda zijn aansprakelijk voor (mogelijke) schade in verband met, of voortkomend uit, het gebruik van materiaal of inhoud van de ‘Checklist Samen Data Delen’.

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! Contact NL
Sending