Datawerkplaats

Overheidsplatformen

De rol van de overheid in de platformsamenleving

Platformen zoals Thuisbezorgd, Uber en Airbnb zijn inmiddels onmisbaar geworden in de samenleving. Echter blijft de ontwikkeling van deze platformen in de publieke sector grotendeels achter. In dit kader zijn onderzoekers van de Datawerkplaats tijdens de Platform Expeditie van provincie Zuid-Holland aan de slag gegaan met de vraag: wat is de rol van overheden in de platformsamenleving? Om deze vraag te beantwoorden zijn onderzoekers van de Datawerkplaats tijdens deze expeditie samen met de provincie op ‘zoektocht’ gegaan. Er werden discussies gevoerd over kwesties met betrekking tot Publieke Waarden, Platform Principes, Governance en Open Overheid. Het resultaat van de expeditie is beschreven in een manifest, met als centrale vraag wat de rol van de overheid kan zijn ten tijde van de platformsamenleving en waar de provincie zich aan zou moeten committeren.

Als vervolg op de expeditie hebben onderzoekers van de Datawerkplaats zich toegelegd op de concretisering van het manifest. Hierbij concentreerden ze zich niet alleen een platform als een op zichzelf staand object, maar verlegden ze hun aandacht naar platform infrastructuren. Ze stelden de vraag: wat zijn maatschappelijk verantwoorde infrastructuren en hoe kan de overheid deze tot stand brengen? Middels een workshop werden deze kwesties behandeld samen met deelnemers van de Summer School en het platform-team van de provincie. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren onder andere de platformisering in het platform ecosysteem, het uitbesteden van IT en de daarmee gepaard gaande afhankelijkheid, de werking van technische infrastructuren en benaderingen van platform infrastructuren middels een holistische aanpak. Zowel de provincie als de onderzoekers onderkenden dat momenteel veel aandacht wordt besteed aan de zichtbare aspecten van een platform, maar nog weinig aandacht is voor wat er ‘achter de schermen’ gebeurt.

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! Contact NL
Sending