Datawerkplaats

Burgerparticipatie omtrent dataverzameling en -analyse

In samenwerking met de Gemeente Utrecht en Provincie Utrecht wordt onderzoek gedaan naar burgerparticipatie op het gebied van dataverzameling en –analyse. De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek is hoe overheden burgerparticipatie, omtrent dataverzameling  en/of -analyse, kunnen realiseren. Het onderzoek heeft als doel om een handelingskader te ontwikkelen dat overheden helpt bij het opzetten, faciliteren en/of samenwerken met burgerparticipatie projecten. 

Dit handelingskader wordt ontwikkeld op basis van literatuuronderzoek, een grondige analyse van ca. 40 burgerparticipatieprojecten, een enquête en interviews. Deze interviews worden gevoerd met participanten van burgerparticipatieprojecten; initiatiefnemers van deze projecten; en ambtenaren, beleidsmakers en raads- en staatsleden die betrokken zijn bij dergelijke projecten. Het handelingskader zal naar verwachting in januari/februari 2024 worden gepubliceerd op deze website, en zal ook worden beschreven in een wetenschappelijk artikel.  

NB: In de praktijk worden veel verschillende benamingen gebruikt voor burgerparticipatieprojecten waarbij burgers data verzamelen en/of analyseren. Denk hierbij aan termen als citizen science, burgerwetenschap en burgermeetprojecten. Dit onderzoek poogt met de term ‘burgerparticipatie project’ al deze verschillende definities te ondervangen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! Contact NL
Sending