Datawerkplaats

Burgerparticipatie omtrent dataverzameling en -analyse

In samenwerking met de Gemeente Utrecht en Provincie Utrecht is onderzoek gedaan naar burgerparticipatie op het gebied van dataverzameling en –analyse. Hierbij is onderzocht welke vormen van overheidsparticipatie benodigd zijn om diverse vormen van burgerparticipatie omtrent dataverzameling en -analyse te realiseren.  

Dit heeft geresulteerd in de uiteenzetting van de handelingsopties van overheden (zie tabel 3). Alvorens overheden aan de slag kunnen met dit handelingskader is het van belang dat zij de verschillende vormen van burgerparticipatie herkennen en erkennen en dat zij doelstellingen formuleren voor deze burgerparticipatie.  

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! Contact NL
Sending