Datawerkplaats

Goed Digitaal Bestuur

Publieke waarden, zoals privacy en autonomie, kunnen door de digitalisering onder druk komen te staan. Daarom hebben overheidsorganisaties heldere kaders nodig die richting geven bij een verantwoorde invulling van digitalisering. De Code Goed Digitaal Openbaar Bestuur (CODIO) biedt de noodzakelijke kaders en helpt een organisatie om met specifieke vragen over digitalisering om te gaan.

Bij drie partners, Provincie Utrecht, Provincie Zuid-Holland en gemeente Amersfoort, zijn workshops gehouden om op basis van de code acties te identificeren om goed digitaal bestuur te borgen. Deze workshops resulteerden in meer bewustzijn bij medewerkers over de principes en waarden en ook een geheel van concrete en toepasbare acties om goed digitaal bestuur te borgen. Deze sessies hebben geleid tot de ontwikkeling van een instrument dat lokale en regionale overheden helpt om samen met (interne en externe) stakeholders in gesprek te gaan over de dilemma’s van de digitalisering en samen tot concrete acties te komen.

De workshop “Van Principes naar Acties” helpt organisatie om met CODIO aan de slag te gaan aan de hand van een concreet project of casus. Het doel van de workshop is om 1) waarden en principes te identificeren waaraan een overheidsorganisatie of team zich committeert en 2) acties vast te stellen om deze waarden te borgen. De workshop resulteert in een overzicht van principes en waarden van goed digitaal bestuur voor het project of casus, een aantal concrete acties om deze in de organisatie te borgen en een ordening van deze acties op basis van noodzaak en belang.

Vervolgvragen zijn nu hoe goed digitaal bestuur in overheidsorganisaties op een meer strategisch niveau geborgd kan worden, en hoe instrumenten voor goed digitaal bestuur, zoals CODIO, overheidsorganisaties kunnen helpen om verantwoording af te leggen voor goed digitaal bestuur.

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! Contact NL
Sending