Datawerkplaats

Workshop Goed Digitaal Bestuur (CODIO)

Doelgroep: (Project)teams of managers die binnen een overheidsorganisaties op strategisch niveau aan de slag willen met de principes en waarden van goed digitaal bestuur.

NB: Dit instrument is ontwikkeld en getest bij overheidsorganisaties. Echter, de workshop kan ook worden gebruikt en waardevol zijn buiten de context van het openbaar bestuur.

Wat: Een workshop van ca. 2,5 uur, waarbij aan de hand van een casus uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers, in zes stappen wordt gereflecteerd op de publieke waarden en principes van goed digitaal bestuur. Vervolgens worden acties geïdentificeerd om deze waarden en principes te borgen. Belangrijk is dat de groep deelnemers verschillende perspectieven vertegenwoordigd, van zowel interne als externe stakeholders.

Doelstelling:

  • Het identificeren van een raamwerk van publieke waarden en principes van goed digitaal bestuur.
  • Het borgen van goed en verantwoord digitaal bestuur in de organisatie.
  • Bewuster om kunnen gaan met dilemma’s van digitale transformaties.

Resultaten:

  • Een lijst met concrete acties om de principes en waarden van goed digitaal bestuur in de organisatie te borgen.
  • Een reflectie van goed digitaal bestuur in de organisatie.
  • Bewustwording van waardenafwegingen bij digitale transformaties.

Voorbeeld: De workshop CODIO is gebruikt om aan de hand van de casus ‘het gebruik van cameratoezicht’ strategisch te reflecteren op goed digitaal bestuur. Binnen deze casus identificeerden de deelnemers transparantie, uitlegbaarheid, privacy en menselijke eindverantwoordelijkheid als belangrijke principes en waarden. Om deze waarden te borgen hebben zij de volgende acties opgesteld: Meer informatieverstrekking richting burgers; het vastleggen van de verantwoordelijkheid over het cameratoezicht; en het uitvoeren van een evaluatie en stakeholderanalyse over het cameratoezicht.  


Toelichting op onderstaande materialen is te vinden in de begeleidershandleiding. Voor vragen of opmerkingen over de workshop kunt u mailen naar: e.f.stalenhoef@uu.nl

Auteurs: Fleur Stalenhoef, Jinke Oostvogel & Erna Ruijer

Materialen

Presentatie Begeleidershandleiding

Hand-outs

1. Uitleg principes en waarden

Hand-out 1A (Democratie) Hand-out 1B (Rechtstaat) Hand-out 1C (Bestuurskracht)

2. Invulformulieren acties

Hand-out 2A (Democratie) Hand-out 2B (Rechtstaat) Hand-out 2C (Bestuurskracht)

3. Uitleg acties

Hand-out 3

4. Actieplan

Hand-out 4A (Democratie) Hand-out 4B (Rechtstaat) Hand-out 4C (Bestuurskracht)

5. Een samenhangend actieplan (poster)

Hand-out 5

Deze materialen zijn ontwikkeld op basis van workshops bij de Provincie Utrecht, Provincie Zuid-Holland en Gemeente Amersfoort. Noch de Universiteit Utrecht, noch de Provincie Zuid-Holland, de Provincie Utrecht en de Gemeente Amersfoort zijn aansprakelijk voor (mogelijke) schade in verband met, of voortkomend uit, het gebruik van materiaal of inhoud van de ‘Workshop Goed Digitaal Bestuur’.