Datawerkplaats

Over ons

Datawerkplaats

De Datawerkplaats verbindt de wereld van overheden met de wereld van onderzoek. Het is een unieke samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en lokale en regionale overheden. Ons doel is het ontwikkelen van toegepaste kennis over datapraktijken van overheden in de publieke sector.  

Wat doen we met deze kennis? Deze kennis wordt ingezet om het effectief en verantwoord gebruik van nieuwe technologieën te stimuleren. Nieuwe technieken en ontwikkelingen, zoals algoritmen en digitale transformatie, krijgen een steeds belangrijkere plek in de publieke sector. De Datawerkplaats streeft ernaar om sturing te geven aan een samenleving waarin deze technologieën een steeds grotere rol spelen.

Organisatie van de Datawerkplaats

Onze onderzoekers staan in nauw contact met de lokale en regionale overheden. In deze samenwerking zijn kennisuitwisseling en het verbeteren van bestaande vaardigheden belangrijke elementen. Gezamenlijk wordt er een onderzoeksagenda ontwikkeld, die past bij de betreffende partnerorganisaties. Op die manier sluit het onderzoek goed aan bij de vraagstukken van de overheden, waardoor er daadwerkelijk verbeteringen kunnen ontstaan. Denk aan verbeteringen in de digitale samenwerking of juist belangrijke beleidsontwikkelingen: de Datawerkplaats is breed inzetbaar. De Datawerkplaats richt zich niet alleen op onderzoek, maar zet het netwerk ook in voor het uitwisselen van kennis en ervaring. We leren en ontwikkelen door te doen. Bijvoorbeeld door het kiezen van een maatschappelijk vraagstuk, waarbij we bekijken met partners welke data er beschikbaar is en welke verbeteringen er mogelijk zijn. 

Kennisuitwisseling

Verder focust de Datawerkplaats op het uitwisselen van bestaande kennis en het creëren van een netwerk van de verschillende betrokken partijen. Ieder halfjaar presenteren de onderzoekers hun resultaten aan de deelnemende organisaties tijdens een kennisbijeenkomst. Zo wordt voor iedereen duidelijk wat er speelt en kunnen er nieuwe inzichten en inspiratie opgedaan worden voor de eigen organisatie. Iedere bijeenkomst geeft één van de partnerorganisaties een kleine presentatie. Door dit inkijkje in de deelnemende organisaties blijven we van en met elkaar leren.  

Betrokken partijen

De Datawerkplaats wordt geleid door prof. dr. Albert Meijer (USBO), dr. Mirko Tobias Schäfer en dr. Erna Ruijer en ondersteund door Fleur Stalenhoef. Na twee eerdere succesvolle edities zijn de partijen die deelnemen aan de derde editie van de Datawerkplaats (2022-2023) de Gemeente Amersfoort, Gemeente Utrecht, Provincie Noord-Brabant, Provincie Utrecht en de Provincie Zuid-Holland.

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! Contact NL
Sending