Datawerkplaats

Publicaties

Uit het onderzoek van de Datawerkplaats komen zowel wetenschappelijke publicaties als meer praktische artikelen voort. Op deze pagina staan alle publicaties over de Datawerkplaats.

Rapport overheidsparticipatie en burgerparticipatie rondom dataverzameling en – analyse
Lunchsessie over de drie paradoxen die zich voordoen tijdens organisatieverandering – Amersfoort
Onderzoek naar de organisatorische uitdagingen van de digitale tweeling in de gemeente Amersfoort – iBestuur
De rol van de overheid in de platformsamenleving
Workshop Goed Digitaal Bestuur
Makkelijker goed geïnformeerde besluiten nemen: UU en Datawerkplaats lanceren tool voor gemeenteraden
iBestuur Congres: Wat maakt een goed digitaal bestuurder?
Zinvol digitaal werken
Dilemma’s om ‘de energie erin te houden’
Webinar Digitaal werken Provincie Zuid-Holland
‘De vraag is: wat wíllen we met data?’
Vragen ambtenaren over data leidraad voor wetenschap – Binnenlands Bestuur
De Nationale Data Podcast: De Datawerkplaats en de digitale competenties van de gemeente Gouda
Dashboards met waarde voor de héle organisatie – iBestuur
De Datawerkplaats: samenwerking tussen overheden en universiteiten

 

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicatie over Digital Twins en burgerparticipatie: Mooie plaatjes maken nog geen goede participatie door Van Geldere, S., Steenks, K., & A. Meijer (2023).
Wetenschappelijke publicatie Goed digitaal bestuur als organisatieverandering door E.F. Stalenhoef & E. Ruijer (2023)
Wetenschappelijke publicatie Hybride Data Competenties door Dingelstad, J., Borst, R. T., & Meijer, A. (2022).

Wetenschappelijke publicatie Principes voor Goed Digitaal Openbaar Bestuur door Meijer, A. J., Schäfer, M. T., & Branderhorst, M. (2019).
Wetenschappelijke publicatie Checklist Samen Data Delen door E. Ruijer.

Scripties

Masterthesis Justien Dingelstad
Nederlandse samenvatting en het artikel over het onderzoek van Justien Dingelstad naar benodigde competenties in datagedreven besluitvorming in gemeenten. Uitgevoerd binnen de Datawerkplaats als afstudeeronderzoek van de Research Master Public Administration and Organizational Science in januari-juli 2019.

Artikel (NL)
Masterthesis Wouter Nieuwenhuizen
Het volledige onderzoek van Wouter Nieuwenhuizen naar digitaal werken tijdens de COVID-19 pandemie. Uitgevoerd binnen de Datawerkplaats als afstudeeronderzoek van de Research Master Public Administration and Organizational Science in januari-juli 2020.
Masterthesis Krista Ettlinger
Krista Ettlinger onderzocht de implementatie van transdisciplinair ontwikkelde kennis in de publieke sector. Uitgevoerd binnen de Datawerkplaats als afstudeeronderzoek van de Research Master Public Administration and Organizational Science en gepubliceerd in augustus 2021.
Bachelorthesis Fleur Stalenhoef
Fleur Stalenhoef onderzocht de voorwaarden voor de implementatie van goed digitaal bestuur bij een Provincie. Uitgevoerd binnen de Datawerkplaats als bachelorscriptie voor de studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap in juli 2022. 
Bachelorthesis Marten Knol 
Marten Knol deed onderzoek naar de manier waarop eigenaarschap wordt ervaren binnen de verschillende fasen van een digitaal innovatieproces. Uitgevoerd binnen de Datawerkplaats als bachelorscriptie voor de studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap in juli 2023. 
Masterthesis Emma Pullen
Emma Pullen deed onderzoek naar de borging van digitale ethiek binnen publieke organisaties. Uitgevoerd in het kader van de master Publiek Management, afgerond in juli 2023. 

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! Contact NL
Sending