Datawerkplaats

De Digitale Raadgever

Doelgroep: Gemeenteraadsleden die een besluit moeten nemen over een data gerelateerd voorstel.

Wat: Een interactieve tool die gemeenteraadsleden helpt om vragen te stellen over de doelgroep, het beleidsdoel en de impact van het data gerelateerde voorstel, en hiermee tot een geïnformeerd besluit te komen over dit voorstel.

Doelstelling: Het helpen van gemeenteraadsleden om waarde vraagstukken te herkennen in een dataproject en om kritische vragen te stellen over dergelijke voorstellen.

Resultaten:

  • Een goed overwogen en geïnformeerd besluit over data gerelateerde raadsvoorstellen.
  • Een groter bewustzijn over de impact van data gerelateerde voorstellen.

Voorbeeld: Deze tool is gebruikt voor een raadsvoorstel over de inzet van snuffelfietsen. Het raadsvoorstel betrof dat burgers middels een sensor op hun fiets data konden verzamelen over de luchtkwaliteit. Na het behandelen van diverse vragen over de doelgroep, het beleidsdoel en de impact van het voorstel, is een waardeoordeel gegeven aan het voorstel. Op deze manier zijn de zes deelnemers tot een gezamenlijk besluit gekomen over het voorstel.

De Digitale Raadgever is een interactieve tool die gemeenteraadsleden helpt om tot een geïnformeerd besluit te komen over een data-gerelateerd voorstel. De tool helpt raadsleden om waarde vraagstukken te herkennen in een data-project en om kritische vragen te stellen over dergelijke voorstellen. De tool bestaat uit drie stappen en sluit daarmee aan bij de driedelige beleidscyclus van de gemeenteraad (beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming) en kan tijdens elk onderdeel van besluitvorming gebruikt worden. Hierdoor helpt de tool niet alleen om kritische vragen te stellen, maar ook om samen in de fractie tot een waardeoordeel te komen.

Auteur: Elise Renkema, Mirko Tobias Schäfer 

Vormgeving: Daphne Cornelisse

Licentie

Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Creative Commons-Licentie

Het instrument ‘De Digitale Raadgever’ is ontwikkeld door de Universiteit Utrecht en de verschillende lokale en regionale overheden. Noch de Universiteit Utrecht, noch haar partners zijn aansprakelijk voor (mogelijke) schade in verband met, of voortkomend uit, het gebruik van materiaal of inhoud van de ‘De Digitale Raadgever’.

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! Contact NL
Sending