Datawerkplaats

Dashboards met waarde voor de hele organisatie

Doelgroep: Projectteams die dashboards (willen) ontwikkelen.

NB: Dit instrument is ontwikkeld en getest bij overheidsorganisaties. Echter, de workshop kan ook worden gebruikt en waardevol zijn buiten de context van het openbaar bestuur.

Wat: Een sessie van ca. 1,5 uur, waarin aan de hand van stellingen de consequenties van het organiseren van dashboards worden besproken.

Doelstelling: Het verzamelen van input voor of het tussentijds evalueren van het organiseren van dashboards.

Resultaten:

  • Input voor het organiseren van dashboards.
  • Bij tussentijdse evaluatie: Input voor een bredere inbedding van dasboards binnen de organisatie.

Voorbeeld: Op basis van stellingen als ‘dashboards worden gebruikt om medewerkers te volgen’ en ‘dashboards zijn een weerspiegeling van de cultuur en werkprocessen van de organisatie’ kan een gesprek worden gevoerd tussen de projectteamleden. Uit dit gesprek wordt duidelijk welk doel het gebruik van dashboards heeft, wat mogelijke risico’s zijn rondom de inzet van een dashboards en op welke manier de dashboards juist opgenomen kunnen worden in de werkprocessen van de medewerkers.

Auteur: Wouter Nieuwenhuizen

Het instrument ‘Dashboards met waarde voor de hele organisatie’ is ontwikkeld door de Universiteit Utrecht en de Gemeente Woerden. Noch de Universiteit Utrecht, noch de Gemeente Woerden zijn aansprakelijk voor (mogelijke) schade in verband met, of voortkomend uit, het gebruik van materiaal of inhoud van de ‘Dashboards met waarde voor de hele organisatie’.

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! Contact NL
Sending