Datawerkplaats

Zinvol digitaal (en hybride) samenwerken

Doelgroep: Teams waarin het merendeel van de interacties digitaal verloopt.

NB: Dit instrument is ontwikkeld en getest bij overheidsorganisaties. Echter, de workshop kan ook worden gebruikt en waardevol zijn buiten de context van het openbaar bestuur.

Wat: Een workshop van ca. 1,5 uur, waarin aan de hand van het door het team gekozen dilemma’s rondom digitale samenwerking, gezamenlijk afspraken worden gemaakt over zinvolle digitale (en hybride) samenwerking.

Doelstelling: Het stimuleren van een effectieve, inclusieve en creatieve samenwerking.

Resultaten:

  • Gezamenlijke afspraken over zinvol digitaal (en hybride) samenwerken.
  • Kennis en begrip over elkaars behoeften en visies omtrent digitaal werken.
  • Problemen, uitdagingen en dilemma’s rondom digitaal (en hybride) samenwerken geïdentificeerd.

Voorbeeld: Aan de hand van het dilemma ‘hoe zorgen we ervoor dat het werk niet alleen door, maar ook vooruitgaat?’ kan de afspraak worden gemaakt om periodiek ontwikkelbijeenkomsten te organiseren die steeds door een ander teamlid worden voorbereid. Daarnaast kan het dilemma ‘Hoe zorg ik ervoor dat (deels) digitaal werken voor mij een kans wordt zonder de negatieve aspecten te negeren?’ leiden tot de afspraak dat iedereen momenten in de agenda kan blokken om individueel te werken.

Auteurs: Wouter Nieuwenhuizen & Fleur Stalenhoef

Het instrument ‘Zinvol digitaal (en hybride) samenwerken’ is ontwikkeld door de Universiteit Utrecht en de Provincie Zuid-Holland. Noch de Universiteit Utrecht, noch de provincie Zuid-Holland zijn aansprakelijk voor (mogelijke) schade in verband met, of voortkomend uit, het gebruik van materiaal of inhoud van de ‘Zinvol digitaal (en hybride) samenwerken’.

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! Contact NL
Sending