Datawerkplaats

Data Team Start

Doelgroep: Teams  die werken aan dataprojecten.

NB: Dit instrument is ontwikkeld en getest bij overheidsorganisaties. Echter, de workshop kan ook worden gebruikt en waardevol zijn buiten de context van het openbaar bestuur.

Wat: Een sessie van ca. 4 uur, waarin teamleden aan de hand van zes opdrachten reflecteren op de samenwerking en de competenties van het team. Elke opdracht bevat een reflectiecomponent en een inhoudelijke analyse op de samenwerking van het team.

Doelstelling: Het team in gesprek laten gaan over hoe de teamleden als groep samenwerken, welke competenties en kwaliteiten zij in huis hebben en hoe zij dit – waar nodig – kunnen verbeteren.

Resultaten:

  • Een reflectie en inhoudelijke analyses op de samenwerking als team.
  • Een lijst met benodigde competenties per fase van het project.
  • Concrete afspraken over de mogelijke verbeteringen van de samenwerking.

Voorbeeld: Data Team Start is gebruikt bij het opzetten van een dataprojectteam bij de gemeente Gouda. Hier is gekeken welke vaardigheden nodig zijn binnen het team en of er momenteel de juiste mensen met de juiste competenties aan tafel zitten. Concrete actiepunten zijn: het identificeren van welke werknemer over welke competenties beschikt, hoe deze competenties – waar nodig – ontwikkeld kunnen worden, en hoe de benodigde competenties in de verschillende fasen van het dataproject samengebracht kunnen worden.

Auteur: Justien Dingelstad

Versie 1.2 (oktober 2020)

Versie 1.0 (januari 2020)

De ‘Data Team Start Poster’, handleiding en powerpoint zijn ontwikkeld door de Universiteit Utrecht en de Gemeente Gouda. Noch de Universiteit Utrecht, noch de Gemeente Gouda zijn aansprakelijk voor (mogelijke) schade in verband met, of voortkomend uit, het gebruik van materiaal of inhoud van de ‘Data Team Start’.

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! Contact NL
Sending