Datawerkplaats

Data Ethics Awareness Test (DEAT)

Doelgroep: Iedereen die met data werkt of gebruik maakt van resultaten uit data-analyses (denk ook aan dashboards), dat kan interne data zijn maar ook data van burgers/klanten

NB: Dit instrument is ontwikkeld en getest bij overheidsorganisaties. Echter, de workshop kan ook worden gebruikt en waardevol zijn buiten de context van het openbaar bestuur.

Wat: Een meting van het ethisch bewustzijn aan de hand van fictieve casussen.

Doelstelling: Het verhogen van ethisch bewustzijn en datawijsheid.

Resultaten:

  • Verhoging van datawijsheid bij medewerkers:
    • herkennen en signaleren van onverantwoord datagebruik
    • Efficiënter en competenter omgaan met datavraagstukken
    • Kennis van begrippen om problematisch datagebruik te kunnen verwoorden en verantwoordelijkheid toe te wijzen

Voorbeeld: Ethisch bewustzijn uit zich vaak door een onderbuikgevoel dat er iets niet juist is met een situatie. Maar beargumenteren waarom iets niet klopt is vaak veel lastiger. Maar het is belangrijk dat medewerkers in staat zijn om problemen te benoemen en verantwoordelijkheid te identificeren. Dat is in het dagelijks leven zo, maar algoritmes, data en computers worden vaak als nieuw, specialistisch en ingewikkeld ervaren, wat deze situaties goed inschatten nog lastiger maakt. Mensen weten vaak niet precies hoe het algoritme werkt, of hoe de data wordt opgeslagen. Toch komt iedereen wel met data in aanraking. Omdat hun data ergens is opgeslagen in een datacenter van een multinational of omdat ze zelf gegevens moeten opslaan van anderen. De laatste jaren is er wel meer aandacht voor online privacy, maar over het algemeen gaat de discussie niet verder dan dat. Wie is er verantwoordelijk voor het beschermen van de data? En wie is de eigenaar van die data? De consument die het online gezet heeft of het bedrijf die de data krijgt?


Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! Contact NL
Sending